หน้าหลัก

ปฏิทินการศึกษา

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เซนต์โย นิวส์ แฟนเพจ

ปฏิทินการศึกษา

กรกฎาคม

25

25-29

26

26-27

29

 

ก.ค.

2559

 

 

ก.ค.

2559

 

 

ก.ค.

2559

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

 

 

กิจกรรมค่าย Day Camp STEM

 

 

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559

 

 

กิจกรรมวันสำคัญสุขสันต์ด้วยการอ่าน

 

ก.ค.

2559

 

 

ก.ค.

2559

 

สิงหาคม

 3 - 7

 4

 9

11

16

16

17

18

 

 

ส.ค.

2559

ส.ค.

2559

ส.ค.

2559

ส.ค.

2559

ส.ค.

2559

ส.ค.

2559

ส.ค.

2559

กิจกรรมงานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมประกวดวาดภาพวันแม่

 

กิจกรรมประกวดร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง

กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย

 

เดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

 

กิจกรรมวันแม่ของแผ่นดิน

 

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสำคัญสุขสันต์ด้วยการอ่าน

 

กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้น ป.1-ป.2

 

 

กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้น ป.3-ป.4

 

 

กิจกรรมประกวดมารยาท ระดับชั้น ป.5-ป.6

ส.ค.

2559

 

 

 

 

 

สถานศึกษาอันดับหนึ่ง ของเพชรบูรณ์ เราไม่ใช่แค่เพียงให้ความรู้ แต่เราให้คุณมากกว่านั้น ด้วยการบริหารงานของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ซึ่งมีเครือข่ายมากถึง 20 โรงเรียน

นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ของบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสอนตรงตามสาย มั่นใจด้วยสถานศึกษาที่มีการพัฒนา และปรับปรุงตลอดเวลา ทำให้ มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Sriphetchabun School

St.Joseph